10 informacji, które musisz wiedzieć o islamie.

10 informacji, które musisz wiedzieć o islamie.

10 informacji, które musisz wiedzieć o islamie.

# 1

Kilkadziesiąt tysiecy śmiertelnych ataków terrorystycznych dokonanych wprost w imię islamu w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
# 2
Mahomet, prorok islamu, zabijał ludzi za obrazę lub krytykę swojej religii. Włączając w to kobiety.
Muzułmanie mają naśladować i podążać za przykładem Mahometa.
# 3
Muhammad powiedział w wielu miejscach, że został „pouczony przez Allaha, aby walczyć z ludźmi, dopóki ci nie złożą świadectwa, że nie ma boga poza Allahem i że Muhammad jest jego posłańcem”. W ciągu ostatnich dziewięciu lat swego życia zarządził co najmniej 65 kampanii wojskowych a tym celu.
Muhammad zainspirował swoich ludzi do wojny najprostszymi motywami, wykorzystując zdobyte łupy, seks i żarłoczny raj jako bodźce. Ścinał jeńców, niewolił dzieci i gwałcił kobiety pojmane w bitwie. Ponownie muzułmanie mają naśladować przykład Mahometa.
# 4
Po śmierci Mahometa ludzie, którzy żyli razem z nim i znali jego religię, natychmiast popadli w wojnę z innymi.
Fatima, ulubiona córka Mahometa, przeżyła wczesne lata wśród niewiernych w Mekce, bezpieczna i zdrowa, jednak umarła z powodu prześladowań kolegów muzułmanów zaledwie sześć miesięcy po śmierci swojego ojca. Ona nawet poroniła wnuka Mahometa po tym, jak jej żebra zostały złamane przez człowieka, który stał się drugim kalifem.
To ten sam kalif, Umar, który zarządził śmierć pierwszego nawróconego na islam w Medinie, starszego lidera, który stał się bliskim towarzyszem Mahometa i udowodnił swoją wartość w walce. Sa’d ibn Ubadah został zabity po nieudanej próbie bycia kalifem.
Mąż Fatimy Ali, który był drugim nawróconym na islam i został wychowany jak syn Muhammada, stoczył wojnę domową przeciwko armii zbudowanej przez Aishę, ulubioną żonę Mahometa, a ta, o której mówił, była „idealną kobietą”. 10 000 muzułmanów zostało zabitych podczas wewnętrznej bitwy stoczonej niecałe 25 lat po śmierci Mahometa.
Trzech z pierwszych czterech władców muzułmańskich (kalifów) zostało zamordowanych. Wszyscy byli wśród najbliższych towarzyszy Muhammada. Trzeci kalif został zabity przez sprzymierzeńców syna pierwszego (który został zamordowany przez piątego kalifa kilka lat później, a następnie owinięty w skórę martwego osła i spalony). Czwarty kalif (Ali) został zasztyletowany na śmierć po ostrym sporze z piątym. Piąty kalif zaczął zatruwać jednego z dwóch ulubionych wnuków Mahometa. Drugi wnuk został później ścięty przez szóstego kalifa.
Walka wewnętrzna o władzę między członkami rodziny Muhammada, najbliższymi towarzyszami i ich dziećmi z czasem nasilała się. W ciągu 50 krótkich lat po śmierci Mahometa, nawet miasto Kaaba, które przez stulecia było pogańskim miastem, legło w gruzach na skutek wewnętrznej muzułmańskiej wojny …
I to tylko los tych w jednym domu islamu!
# 5
Mahomet polecił muzułmanom prowadzić wojny z innymi religiami i doprowadzić ich do poddania się islamowi. W ciągu kilku pierwszych dekad po jego śmierci jego towarzysze arabscy najechali i podbili ziemie chrześcijańskie, żydowskie, hinduskie, buddyjskie i zoroastryjskie. Zaledwie 25 lat po śmierci Mahometa armie muzułmańskie zdobyły ziemię i ludzi w nowoczesnych granicach w ponad 28 krajach poza Arabią Saudyjską.
# 6
Muzułmanie kontynuowali swój dżihad przeciwko innym religiom przez 1400 lat, sprawdzane jedynie przez zdolność niemuzułmanów do obrony. Do tego dnia nie ma tygodnia, żeby muzułmańscy fundamentaliści nie próbowali zabijać chrześcijan, Żydów, Hindusów i buddystów wprost w imię Allaha.
Żadna z tych innych religii nie jest ze sobą nawzajem w stanie wojny.
# 7
Islam jest jedyną religią, która musi zachować swoje członkostwo i formalnie grozi zabiciem każdego, kto odejdzie. Jest to zgodne z przykładem określonym przez Mahometa.
# 8
Islam naucza, że nie-muzułmanie nie są w pełni ludźmi. Mahomet powiedział, że muzułmanie mogą zostać skazani na śmierć za popełnienie morderstwa, ale że muzułmanin nigdy nie może zostać skazany na śmierć za zabicie niewiernego.
# 9
Koran ani razu nie mówi o miłości Allaha do nie-muzułmanów, ale są setki wersetów, które mówią o okrucieństwie Allaha i nienawiści wobec niewiernych.
# 10
„Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!”
(Ostatnie słowa z kokpitu lotu 93).

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!