Grecja: szariat ponad prawem państwowym

Grecja: szariat ponad prawem państwowym

szariat_grecja

By Ggia (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 Sąd Najwyższy Grecji, opierając się na szariacie, uchylił testament greckiego obywatela wyznania muzułmańskiego, sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Majątek zmarłego ma zostać rozdzielony, ale zgodnie z regułami szariatu.

Demetriusz Simeonidou, muzułmanin z greckiej Tracji, zapisał swój majątek żonie. Jednak jego siostra zakwestionowała testament, powołując się na fakt, że zgodnie z prawem szariatu muzułmanin nie może rozporządzać całą swoją własnością według własnego uznania, lecz powinien ją rozdzielić zgodnie z nakazami islamu. Wyrok Sądu Najwyższego jest sprzeczny z zasadą, zgodnie z którą greccy muzułmanie mieszkający w Tracji sporządzają testamenty zgodnie z greckim kodeksem cywilnym, a nie zasadami religijnymi. Prawo to obowiązuje trackich muzułmanów od 1946 r. Komentatorzy zwracają uwagę, że precedens ten może wpłynąć na greckie sądownictwo i ma poważne skutki dla całej mniejszości islamskiej w Grecji. Testamenty zmarłych muzułmanów, sporządzone według prawa cywilnego, mogą teraz być uznane za nieważne, a przyjęte podziały spadków podważone.

Zgodnie z traktatem lozańskim z 1923 r., podpisanym m. in. przez Grecję i Turcję, imamowie z zachodniej Tracji uzyskali prawo decydowania w sprawach cywilnych, przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego. Jednak w 2011 r. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy uznał, że sądy szariatu w Tracji dyskryminują kobiety. W tym samym czasie ogłoszono, że w Atenach powstanie pierwszy od 1832 r. (czyli od chwili zrzucenia tureckiego jarzma) meczet. Mimo tragicznej sytuacji finansowej państwo greckie zapłaci za jego budowę – koszty wyniosą prawie 1 milion euro.

W liczącej 11 mln obywateli Grecji żyje pół miliona muzułmanów. Są to głównie potomkowie ludności tureckiej, która pozostała w granicach Grecji po upadku imperium osmańskiego. W ostatnich latach do Grecji przybyło ok. 200 tys. nowych muzułmanów z krajów arabskich, afrykańskich i południowoazjatyckich. Wielu z nich to nielegalni imigranci – ocenia się, że w samych Atenach działa 130 nielegalnych meczetów.

 

Źródło: [www.pch24.pl]

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!