Konstytucja i Państwo Prawa muszą gwarantować bezpieczeństwo! Nasze przesłanie i cele działania.

Konstytucja i Państwo Prawa muszą gwarantować bezpieczeństwo! Nasze przesłanie i cele działania.

Konstytucja i Państwo Prawa muszą gwarantować bezpieczeństwo! Nasze przesłanie i cele działania.

Zasadniczym celem politycznym Polskiej Ligi Obrony jest utrzymanie i umocnienie w Polsce Państwa Prawa, opartego o przepisy Konstytucji RP z kwietnia 1997 roku. Państwo zaś tworzą obywatele. Uważamy tym samym, że rozwój społeczeństwo obywatelskiego powinien iść w parze z pragmatyczną polityką państwa, gwarantującą przede wszystkim bezpieczeństwo oraz spokój nam wszystkim.

Świadome społeczeństwo obywatelskie Polska Liga Obrony wierzy w ideę społeczeństwa obywatelskiego świadomego swojej tożsamości, wartości oraz tradycji. Umiejącego sobie radzić z problemami wymagającymi właściwej reakcji już na poziomie indywidualnym. Znającego przysługujące mu prawa i umiejącego z nich w praktyce korzystać. Polska Liga Obrony tym samym neguje i otwarcie potępia wszelkie ruchy, organizacje, działania o charakterze totalitarnym, rasistowskim, faszystowskim, komunistycznym, czy ksenofobicznym. Uważamy, że społeczeństwo wtedy jest silne, gdy łączy go realne poczucie wspólnoty oraz odpowiedzialności za własny kraj. Historia zaś pokazuje, że gdy Polacy razem połączą siły to jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę coś wielkiego.

Świadome „nie” dla islamskiego radykalizmu Polska Liga Obrony stoi na stanowisku, że wszelkie ruchy, organizacje i instytucje propagujące idee nawet częściowego wprowadzenia muzułmańskiego prawa szariatu oraz w konsekwencji kalifatu muszą być całkowicie eliminowane z życia publicznego każdego państwa o ustroju demokratycznym. Szariat to prymitywne prawo stanowiące fundament dla teokratycznej, skrajnie totalitarnej koncepcji państwa – kalifatu. Polska przeszła przez 123 lata zaborów, piekło dwóch wojen światowych. 45 lat komunistycznej okupacji, 26 lat pozornej dekomunizacji. Te doświadczenia powinny nauczyć nas, że w żadnym wypadku nie możemy dopuścić do odrodzenia się chociażby zalążków idei, których głównym założeniem jest likwidacja normalnie funkcjonującego państwa na rzecz totalitaryzmu. Do tego zaś dąży cały islamski radykalizm, dążący do ekspansji szariatu na całym świecie, uwieńczonej budową kalifatu.

Ryzyko demokratycznej legitymizacji szariatu Polska Liga Obrony zwraca uwagę, że w obrębie każdego demokratycznego państwa, nagły wzrost liczebności społeczności wyznających wartości skrajne – np. islamskie radykalne ruchy wahhabitów, czy salafitów, których członkowie legitymują się obywatelstwem danego kraju oraz prawem do głosu w wyborach rodzi skrajne, wewnętrzne niebezpieczeństwo. W demokracji możliwe jest, że w razie braku prawnego zakazu głoszenia idei totalitarnych takich jak system polityczno – religijny kalifatu, może dojść do sytuacji w której polityczna reprezentacja takich środowisk zdobędzie nawet większość konstytucyjną. To zaś otwiera drogę do całkowitej zmiany obowiązującego prawa – zastąpienia go w praktyce szariatem.

Islamski radykalizm czerpie z nazizmu Demokratyczne dojście do władzy zbrodniarzy i radykałów dobrze ilustruje proces dochodzenia Hitlera do władzy w Niemczech. W 1933 roku to niemieckie społeczeństwo wybrało nazizm, otwierając drogę do dyktatury mordercy milionów Polaków, Żydów oraz wielu innych narodów, czy grup etnicznych. To społeczeństwo niemieckie dało mu „zielone światło” do realizacji jego chorych, zbrodniczych wizji – III Rzeszy. Polska Liga Obrony obserwując radykalne ruchy islamskie w Europie uważa, że część islamskich radykałów może próbować realizować swoje cele poprzez z pozoru normalne uczestnictwo w życiu publicznym – analogicznie do hitlerowskiego „nsdap” w latach 20-tych i 30-tych XX w.. Jesteśmy zdania, że jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby w demokratycznych wyborach i życiu publicznym brały udział jakiekolwiek organizacje, pośrednio, czy bezpośrednio popierające zbrodnie wojny, terroryzmu, ludobójstwa, pedofilii, niewolnictwa, które codziennie dokonywane są przez organizacje dżihadystyczne w Syrii, Iraku oraz na terenach Afryki. Nie może być mowy o jakiejkolwiek swobodzie działania islamskich, totalitarnych radykałów na terytorium Polski.

Konstytucyjny zakaz propagowania idei szariatu i kalifatu Polska Liga Obrony w związku z narastającym w Europie zagrożeniem ekspansją islamskiego radykalizmu będzie podejmować strategiczne działania, mające doprowadzić finalnie do wprowadzenia istotnych zmian w obowiązującej Konstytucji RP: • całkowity, konstytucyjny zakaz propagowania idei szariatu oraz kalifatu w jakiejkolwiek formie i uznanie ich totalitarnego charakteru na równi z nazizmem, faszyzmem i komunizmem; • wprowadzenie możliwości zastosowania bezwzględnej kary śmierci w ściśle określonych przypadkach: terroryzm wymierzony w Państwo Polskie i jego Obywateli; szpiegostwo na rzecz obcych państw i organizacji o charakterze terrorystycznym.

Uważamy, że tego typu zmiany prawne są konieczne dla zwiększenia realnego bezpieczeństwa Polski w dobie postępującej ekspansji islamskiego terroryzmu. Należy pamiętać, że nadrzędnym, politycznym celem radykalnych islamistów jest wprowadzenie szariatu gdziekolwiek tylko to będzie możliwe. Nie obowiązują tu więc żadne ograniczenia terytorialne. Dżihadyści chcą kalifatu zarówno w Syrii, Polsce, jak i USA. Ich działanie prowadzone są na bardzo wielu płaszczyznach, począwszy od walki zbrojnej, a skończywszy na edukacji i lobbyingu w krajach niemuzułmańskich jak dotąd. Polska Liga Obrony uważa, że skrajne, totalitarne ugrupowania islamskie w Polsce nie mogą mieć jakiejkolwiek możliwości do najmniejszej nawet aktywności. Zrobimy wszystko, by tego ruchy dżihadystyczne trzymać z daleka od Polski i jej obywateli.

Przywrócenie kary śmierci za terroryzm i szpiegostwo wymierzone przeciw Państwu Polskiemu to potrzeba wynikająca z zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa w przypadku bezpośredniego zagrożenia ze strony terrorystycznych organizacji takich jak chociażby „isis”. W razie teoretycznego ataku terrorystycznego na polskich obywateli, samo ujęcie jego sprawców nie gwarantuje powtórzenia takiej sytuacji. Terrorysta po przykładowo 10 – letnim pobycie w więzieniu nadal pozostanie terrorystą i wróci do społeczeństwa, które potrafił mordować z zimną krwią. Często o wiele bardziej radykalny niż przedtem. By uniknąć takiego niebezpieczeństwa i nie narażać życia oraz zdrowia obywateli uważamy, że każdy, kto dopuszcza się terrorystycznych aktów ludobójstwa nie powinien nigdy już zagrażać nikomu. Wymaga to jednak bardzo zdecydowanych środków. Uważamy, że ich wprowadzenie w nadchodzących latach okaże się niestety pragmatyczną koniecznością.

Przywrócenie kary śmierci za terroryzm ma przede wszystkim odstraszać radykałów i fanatyków od podejmowania prób ataków terrorystycznych w naszym kraju. Każdy radykalny islamski terrorysta powinien zdawać sobie sprawę, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej każdy akt terroru spotka się z reakcją o sile i natężeniu nieznanym jak dotąd środowiskom dżihadystycznym.

Żeby Polska była Polską Pragniemy zagwarantować bezpieczeństwo, spokój i wolność naszym rodakom oraz wszystkim następnym pokoleniom Polaków. Polska Liga Obrony zawsze stać będzie po stronie naszej Ojczyzny – Polski, dumnej ze swej ojczyzny i tradycji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!