Problemy Polek w krajach muzułmańskich – Raporty Służby Konsularnej

Problemy Polek w krajach muzułmańskich – Raporty Służby Konsularnej

 

[important]Informacje zamieszczone poniżej, to wyciąg z Raportów Służby Konsularnej za lata 2010-2012. Są to oficjalne dokumenty dostępne na stronach ministerstwa, zatem nie ma mowy o manipulacjach, czy specjalnym dramatyzowaniu sytuacji. Takie są niestety fakty:[/important]

2010

Znacznie trudniejszym problemem jest często bardzo dramatyczna sytuacja Polek, które po zawarciu małżeństwa decydują się na zamieszkanie w państwach pochodzenia małżonka. Zupełny brak znajomości miejscowej kultury, realiów i zwyczajów oraz naiwność życiowa powodują, że kobiety te stają się ofiarami własnego wyboru. Małżeństwa te nazbyt często rozpadają się w krótkim czasie, a napięcia, które pojawiają się w tych związkach, prowadzą do dramatycznych sytuacji, takich jak przetrzymywanie kobiet pod groźbą wyrządzenia krzywdy fizycznej czy zatrzymanie dzieci wbrew woli ich matek w przypadku ich decyzji o powrocie do kraju. Po rozwiązaniu małżeństwa lub śmierci partnera Polki i ich dzieci spotykają się częstokrotnie z przejawami dyskryminacji i szykan ze strony rodziny męża, lokalnych instytucji i miejscowej społeczności. Wszczynane przez nie sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego toczą się z reguły w sposób wyjątkowo przewlekły, a korzystne dla nich rozstrzygnięcia sadów miejscowych są wyjątkiem. W takich przypadkach konsul ma niestety bardzo ograniczone lub praktycznie żadne możliwości działania i interwencji.

2011

Sporządzona w Hadze 25 października 1980 r. konwencja, dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, wiąże Polskę z ponad sześćdziesięcioma państwami, w tym ze wszystkimi państwami członkowskimi UE. Doświadczenia urzędów konsularnych w zakresie opieki nad małoletnimi pochodzącymi z rodzin mieszanych pozwalają na sformułowanie wniosku, że sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej – w tym również kontaktów z dzieckiem w sytuacji, gdy dziecko przebywa tylko z jednym rodzicem – są tym trudniejsze, im bardziej skonfliktowani są sami rodzice. Małżeństwa takie nazbyt często rozpadają się po krótkim czasie, co prowadzi niekiedy do dramatycznych sytuacji, takich jak przetrzymywanie kobiet pod groźbą wyrządzenia krzywdy fizycznej bądź zatrzymanie dzieci wbrew woli rodzica, a w skrajnych przypadkach – porwanie dziecka.

2012

Urząd konsularny w Kairze prowadził sprawy związane z konfliktami w małżeństwach polsko-egipskich oraz kwestie umożliwienia powrotu do Polski dzieci z tych małżeństw. Są to sprawy niezwykle trudne, czasochłonne i złożone, a prowadzenie ich ze względu na ich delikatną naturę, jak również kondycję psychiczną matek tych dzieci (często będących na skraju wyczerpania nerwowego w walce o odzyskanie dziecka, a także nierzadko będących ofiarami przemocy domowej), wymaga od konsulów postępowania nacechowanego wysokim profesjonalizmem. W 2012 r., dzięki intensywnym działaniom konsulów RP w Kairze prowadzonym przez prawie 3 lata, udało się odzyskać córkę obywatelki polskiej, porwaną przez ojca Egipcjanina. Konsulom udało się przekonać ojca, że w Polsce jego dziecko będzie miało zapewnioną lepszą przyszłość.

Ambasada RP w Tunezji w 2012 roku odnotowała nagminne problemy związane ze znajomościami „plażowymi”, przeradzającymi się dość szybko w małżeństwa. Problemem jest nie tylko prawdziwy cel podróży nowych tunezyjskich małżonków – najczęściej Francja, a nie Polska – lecz także rozpad ponad połowy takich małżeństw po kilkumiesięcznej znajomości, a co za tym idzie ciągnące się latami wnioski żon do polskiego urzędu o pomoc w przeprowadzeniu rozwodu na terenie Tunezji, wnioski o egzekucję alimentów, i najpoważniejszy – opieka nad pochodzącymi z tych związków dziećmi. Sądy tunezyjskie rzadko powierzają opiekę matkom cudzoziemkom, obwarowując tę zgodę licznymi wymogami (matki muszą mieszkać na terenie Tunezji i mieć pracę). Dzieci z rodzin mieszanych nie mogą opuścić Tunezji bez zgody ojca, a najczęściej ojciec jej nie wydaje. Matki zatem egzystują z dziećmi na skraju nędzy lub podejmują działania sądowe, gdyż tylko prokurator może wydać pozwolenie na opuszczenie kraju przez dziecko bez zgody ojca.

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/raporty_konsularne/

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!