SŁOWNICZEK – pojęcia związane z Islamem.

SŁOWNICZEK – pojęcia związane z Islamem.

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z ISLAMEM I MUZUŁMANAMI

 

[warning]

Alhamdulillah – Bogu niechaj będą dzięki, Chwała Allahowi

Allahu akbar – Allah jest wielki (większy)

Allahu ‘alam – Allah wie najlepiej

Allahumma! –  O Boże!

Assalamu alajkum – powitanie oznaczające „pokój z wami „, odpowiedź brzmi: wa allajkum assalam – pokój z wami

In sza’ Allah – jeśli taka wola Boga.

La Illaha Il Allah, Muhammad an Rasul ul Llah – Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem – szahada – formuła wypowiedziana trzy razy oznacza przejście na islam

Amin –amen

[/warning]

 

 

 

Abaja – rodzaj długiego płaszcza lub sukni z długimi rękawami i do ziemi. Najczęściej łączony z nikabem.

Ablucja – rytualne obmycie ciała przed modlitwą

Aisza – żona Mahometa (w dniu ślubu miała 6 lat, w chwili skonsumowania związku 9)

Asr – trzecia modlitwa odmawiana w ciągu doby

Azan – wezwanie na modlitwę przez muezzina o konkretnej godzinie

 

Burka –rodzaj nakrycia ciała od głowy do ziemi z okienkiem na oczy zasłoniętym siatką. Noszona w Afganistanie

 

Charadż – podatek w państwie muzułmańskim – podatek gruntowy od ziemi należącej do mniejszości wyznaniowych tzw.dhimmi. Niemuzułmanie zrzeszeni są w gminach wyznaniowych i zobowiązani do opłacania podatku pogłównego dżizja, oraz podatku od ziemi – charadżu.

Chimar – długa chusta sięgająca do talii zakrywająca włosy, szyje i ramiona. Używany w Malezji, Indonezji, Afryce zachodniej

Chumra – mała mata do modlitwy to oparcia głowy i rąk

Czador– wielki płat materiału (najczęściej czarnego), przytrzymywany rękami lub ustami. Używany w Iranie

 

Dar al-harb – terytorium wojny – państwo nieislamskie

Dar al-islam – terytorium islamu, państwo muzułmańskie

Dhimmi – niemuzułmanie zamieszkający krainę pod panowaniem muzułmanów

Dua – modlitwa błagalna – w języku arabskim, lub ojczystym

Duha – dodatkowa modlitwa poranna

Dziedziczenie – kobieta dziedziczy połowę tego, co mężczyzna. Po ojcu córka dziedziczy połowę tego, co dostaje jej brat, a jeśli nie ma brata, dostaje połowę tego, co zostawił ojciec. Żona po zmarłym mężu, o ile nie mieli dzieci, dostaje 1/4 majątku, reszta „wraca” do rodziny męża. Jeśli mieli dzieci, to żona dostaje 1/8 majątku. Mąż po zmarłej żonie, jeśli nie mieli dzieci, dostaje połowę, jeśli mieli, 1/4.

Dżama’a – modlitwa pod przewodnictwem imama, dla co najmniej dwóch osób

Dżihad – święta wojna, walka dla sprawy Allaha. Są dwa rodzaje dżihadu: dżihad większy to nieustanne wysiłki, żeby stać się lepszym muzułmaninem i żyć według zasad wiary. Dżihad mniejszy (kital), obowiązek zbrojnej obrony samego siebie, uciskanych ludzi lub muzułmańskiego sposobu życia. Do dżihadu mniejszego może wezwać (a nie „ogłosić” go) tylko uprawniony przywódca społeczności muzułmańskiej.

Dżizja – podatek pogłówny nakładany na innowierców

Dżumu’ah – zbiorowa modlitwa odmawiana w piątek w meczecie

 

Fadżr – pierwsza modlitwa w ciągu doby

Fard – modlitwa obowiązkowa (5 razy dziennie)

Fatwa- decyzja, opinia, oficjalne pouczenie dotyczące stosowania prawa islamu w konkretnej sprawie

Fitnah – próba, pokusa, doświadczenie, nieszczęście.

 

Hadisy – święte księgi islamu, zapis czynów Mahometa

Hadż – pielgrzymka do Kaaba w Mekce, również znana jako piąty filar Islamu.

Halal – dozwolone

Haram – zakazane

Hidżab – chusta zakrywająca włosy, ale pozostawiająca twarz odkrytą, najmniej restrykcyjny sposób zasłonięcia. Zabroniony przez Bractwo Muzułmańskie. Drugie, ogólniejsze znaczenie to strój spełniający określone kryteria skromności – ma okrywać całe ciało z wyjątkiem twarzy i dłoni, być nieprzezroczysty, nieobcisły.

Hidżra – emigracja Mahometa i jego Towarzyszy z Mekki do Medyny w roku pierwszym ery muzułmańskiej (622 r.n.e.)

 

Id – święto

Imam – osoba, która prowadzi modlitwę. Muzułmański duchowny odpowiedzialny za muzułmańską wspólnotę, islamski uczony

Isza – ostatnia, piąta, modlitwa odmawiana w ciągu doby, zwana nocną

 

Kaaba – czworokątna świątynia zbudowana przez Proroka Abrahama i jego syna Izraela w Mekce. W jej kierunku modlą się muzułmanie na całym świecie.

Kafir – niemuzułmanin, pogardliwe określenie

Ketman – warunkowe zwolnienie z okazywania wiary, możliwe do zastosowania tylko w skrajnych przypadkach (przymusu lub zagrożenia). W krańcowej formie umożliwia pozorne wyparcie się wiary

Koptowie – ortodoksyjni chrześcijanie mieszkający w Egipcie, prześladowani przez muzułmanów.

 

Liga Muzułmańska w RP – związek wyznaniowy w Polsce zrzeszający muzułmanów posiadających obywatelstwo polskie, oraz cudzoziemców z prawem do pobytu stałego i czasowego, a więc w większości pochodzenia arabskiego.

 

Maghrib – czwarta obowiązkowa modlitwa odmawiana po zachodzie słońca

Mahram – osoba spokrewniona w sposób, który permanentnie zabrania im zawarcia związku małżeńskiego. Mahram kobiety są: Jej ojciec, dziadek, syn, wnuk, brat, wuj (brat taty lub mamy), teść, zięć, przybrany syn, brat mleczny. Przykłady osób nie-mahram to: kuzyn (z obu stron), brat przyrodni, szwagier.

Mihrab – nisza pośrodku ściany meczetu, wskazująca kierunek Kaaby w Mekce

Minaret – wysoka wieża meczetu, z której rozlega się wezwanie do modlitwy

Misyar Nikah – mniejsza, mniej wartościową forma małżeństwa. Mężczyzna może mieć żonę, ale żona nie jest zobowiązana do życia z nim na stałe- może mieszkać w domu rodziców a mąż może ją odwiedzać zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ten rodzaj małżeństwa jest praktykowany w Arabii Saudyjskiej, Egipcie i Syrii, od czasu zatwierdzenia przez muftich w 1999 roku.

Mudżahid – osoba wykonująca dżihadu

Muezin – osoba wzywająca na modlitwę

Mufti – muzułmański urzędnik, prawnik i teolog wydający oficjalne zarządzenia, reprezentuje społeczność muzułmańską. W Polsce urząd ten istnieje od 1925r, obecnie mufti MZR jest Tomasz Miśkiewicz

Musalla – sala w meczecie, w której odmawia się modlitwy, oddzielna dla kobiet i mężczyzn

Mut’ah Nikah – forma czasowego małżeństwa, powszechnie praktykowana przez szyitów. Ślub może się odbyć za zgodą muzułmańskiej kobiety i mężczyzny bez obecności świadków. Mąż nie jest zobowiązany do zapewnienia jakiegokolwiek posagu dla żony, a okres ważności małżeństwa jest określony w umowie. Jest to forma powszechna w Iranie i również w Iraku.

Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR) – organizacja wyznaniowa polskich muzułmanów (przede wszystkim Tatarów), założona w 1925 r. i działająca do dzisiaj. Od 2004 r. stanowisko Muftiego RP zajmuje imam Białegostoku, Tomasz Miśkiewicz.

 

Nikah – małżeństwo

Nikab – nakrycie głowy zakrywa włosy i całą twarz z wyjątkiem oczu, ewentualnie z zasłoną na oczy w postaci woalki. Używany w Katarze, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej. Często łączony z bardzo mocnym makijażem oczu.

 

Orfi – rodzaj małżeńskiego kontraktu, ślub tymczasowy zawierany w obecności świadków i prawnika. W momencie wyrzucenia lub zniszczenia dokumentu, małżeństwo jest nieważne. Jest to sposób na zalegalizowanie kontaktów intymnych z kobietami, najczęściej Europejkami na wakacjach – dla muzułmanów nic on nie znaczy i jest wręcz okazaniem braku szacunku kobiecie.

 

Ramadan – miesiąc postu, dziewiąty miesiąc kalendarza księżycowego

Ruku – skłon, pozycja przyjmowana podczas modlitwy

 

Sahih – prawdziwy

Salaam – pokój

Salat – modlitwa

Salla Allahu alajhi wa salam – pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim – wypowiada się to po imieniu proroka

Saum – post

Szeich- osoba uczona

Subhan Allah – chwała Allahowi

Sunna – nauka, droga Mahometa

Sura – rozdział Koranu

Szahada – wyznanie wiary, świadectwo: La illaha il Allah, Muhammadan rasul ullah (nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem). Wypowiedziana trzy razy oznacza przyjęcie islamu.

Szariat – prawo oparte na Koranie i hadisach

 

Takija – ukrywanie i przyzwolenie na ukrywanie prawdziwych wierzeń w wypadku prześladowań religijnych lub osobistego poczucia niebezpieczeństwa. Muzułmanie mogą kłamać, dzięki czemu, poprzez wybielanie religii, mogą np. namówić nowe osoby na przejście na islam

Talak – rozwód. W przypadku mężczyzny wystarczy, że wypowie trzy razy, że się rozwodzi. W przypadku kobiety jest to o wiele trudniejsze, często postępowania ciągną się latami przed sądami szariackimi.

Tafsir- komentarz i interpretacja Koranu

 

Umma – wspólnota

 

Zuhr – druga modlitwa odmawiana w ciągu doby, modlitwa południowa

Zakah- obowiązkowa jałmużna, jeden z filarów islamu

 

 

[important]PS. Słowniczek będzie oczywiście uzupełniany, będziemy wdzięczni za dopisywanie słówek i wyrażeń w komentarzach :)[/important]

Zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do nas!

Popierasz naszą działalność?
Masz dość siedzenia bezczynnie?
Chcesz zacząć działać?

Wypełnij deklarację!